Goed verzekerd op fietsvakantie of wandelvakantie

Reizen en op vakantie gaan doet u voor uw plezier, daar wilt u van genieten! Toch kan er altijd iets gebeuren. Diefstal, een ongeluk of ziekte. Het kan ons allemaal overkomen; ook op vakantie. Mocht er toch iets vervelends gebeuren, dan bent u met Allianz Global Assistance uitstekend beschermd tegen de eventuele gevolgen. Met een reisverzekering als er tijdens de vakantie wat gebeurt en een Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering wanneer u niet kunt vertrekken of plotseling naar huis moet terugkeren.

Bekijk de poliskaart van de Reisverzekering.
Bekijk de polisvoorwaarden van de Reisverzekering.
Bekijk de poliskaart van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.
Bekijk de polisvoorwaarden van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.

De Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

Wanneer u uw vakantie heeft geboekt dan bestaat de kans dat u door een onvoorziene omstandigheid niet op reis kunt gaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte of een sterfgeval. Indien u uw vakantie moet annuleren, dan brengt ADE Actief door Europa conform haar boekingsvoorwaarden daarvoor annuleringskosten in rekening. Deze kosten kunnen oplopen tot 100% van de huursom als de annulering vlak voor de vertrekdatum ligt. Voorkom mogelijke kosten en ga onbezorgd op vakantie!

Wat biedt de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering?

Annuleringskosten tot 100%

Volledige vergoeding van de huursom bij voortijdig afbreken van de vakantie, ongeacht het tijdstip van eerder naar huis terugkeren Vergoeding van niet gebruikte reisdagen bij ziekenhuisopname

  • Voor de details verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Wat kost de verzekering?

De premie voor de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering bedraagt 7,26% van de reissom/huursom. De poliskosten bedragen € 5,45 en over premie en poliskosten wordt 21% assurantiebelasting berekend.

Polisvoorwaarden:

Bekijk de poliskaart van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.
Bekijk de polisvoorwaarden van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering.

De Reisverzekering

Het zal u tijdens uw vakantie maar gebeuren: u wordt bestolen of moet naar het ziekenhuis. Op die momenten kunt u ontdekken hoe belangrijk een goede reisverzekering is. De reisverzekering vergoedt niet alleen de schade die op reis ontstaat door diefstal of verlies. Ook de extra kosten waar u in het buitenland voor kunt komen te staan zijn verzekerd. Hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de verzekering en valt standaard onder de dekking. De kosten die voortvloeien uit deze hulpverlening, zoals repatriëringskosten ten gevolge van ziekte of ongeval van uzelf of in verband met naaste familieleden in Nederland zijn verzekerd.

100% vergoeding van medische kosten gemaakt in het buitenland

Ook met een goede zorgverzekering is het verstandig een reisverzekering af te sluiten: Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed en ook voor meeverzekerde gezinsleden. Met de uitbreiding Geneeskundige kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed. Het verplichte eigen risico van de Zorgverzekering valt onder dekking van de reisverzekering.

Speciale reisverzekering voor ADE Actief Door Europa

Allianz Global Assistance heeft voor ADE een uitgekiende reisverzekering samengesteld tegen een vaste premie per nacht voor alle geboekte personen per accommodatie. De dekking houdt in:

Personenhulpverlening:

De alarmcentrale staat dag en nacht voor u klaar. De medewerkers kunnen u met medisch advies ter zijde staan en kennen de weg naar de juiste artsen en ziekenhuizen in uw vakantieomgeving. Ook voor hulp, pech of bij een ongeval staat de alarmcentrale u -gewoon in het Nederlands- vakkundig te woord.

Bagage:

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage. Er gelden maximale vergoedingen.

Pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijgt u hulp. Als het nodig is, wordt vervangend vervoer geregeld. Ook wordt er gezorgd voor vervoer van het defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal aan uw vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Geneeskundige kosten:

U hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook wordt het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering vergoed.

Ongevallen:

Mocht een ongeluk blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg hebben, dan volgt uitkering.

Premie:

€ 6,00 per accommodatie per nacht. De poliskosten bedragen € 4,50.

Polisvoorwaarden:

Bekijk de poliskaart van de Reisverzekering.
Bekijk de polisvoorwaarden van de Reisverzekering.

Snelle schadeafhandeling

ADE Actief Door Europa heeft gekozen voor samenwerking met Allianz Global Assistance, omdat deze maatschappij goede producten biedt tegen een scherpe prijs en omdat u kunt rekenen op een snelle en soepele schadeafhandeling. Kortom: met de verzekeringen van Allianz Global Assistance staat u er nooit alleen voor.