Algemene voorwaarden

Deze algemene boekingsvoorwaarden zijn geldig voor alle reserveringen gemaakt op of na 01-01-2024.

Hoe boekt u?

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig:

 • naam en adresgegevens van de aanmelder
 • e-mailadres en telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
 • voorletter(s), achternaam en geboortedatum van alle deelnemers
 • of u een reis- of annuleringsverzekering wilt afsluiten
 • of u nog optionele extra's wilt bijboeken (bijv. huurfiets, halfpension, transfers of verlengingsnachten)

Reserveringsaanvraag

Alle fiets- en wandelvakanties zijn op aanvraag te reserveren. Na ontvangst van bovenstaande gegevens, dient ADE Actief door Europa de aanvraag voor u in. Een boekingsaanvraag wordt beschouwd als een reservering en deze is bindend. Een aanvraag kan niet kosteloos geannuleerd worden. Pas na het versturen van de gespecificeerde reserveringsbevestiging is ADE Actief door Europa gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de aanmelder.

Niet ingebrepen bij een fiets- of wandelvakantie

 • heen en/of terugreis naar startpunt en/of eindpunt v.v.
 • reserveringskosten € 40,- per boeking
 • toeristenbelasting en eventuele overige lokale heffingen
 • extra's zoals halfpension, huurfietsen, verlengingsnachten en (niet genoemde) transfers
 • maaltijden en uitgaven van persoonlijke aard
 • parkeerkosten
 • eventuele entreegelden en fooien
 • reis- en/of annuleringsverzekering

Wijzigingen

Indien u na boeking alsnog een wijziging in uw reservering wenst aan te brengen (bijv. het bijboeken van halfpension of u wilt nog verlengingsnachten toevoegen), zal getracht worden aan dit verzoek te voldoen. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de klant/boeker.

Betaling

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan gelijk aan 30% van de totale reissom met een minimum van € 100,-, de annuleringsverzekeringspremie en reserveringskosten. De aanbetaling dient in ieder geval binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging te zijn voldaan. Pas na ontvangst van deze betaling zijn wij gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de aanmelder.

 • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomst van de reservering te zijn voldaan.
 • Bij reservering binnen 8 weken dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan.
 • Indien de aanbetaling en/of het restantbedrag niet binnen de gestelde termijnen zijn voldaan, behouden wij het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).

Annuleren

Een annulering dient u schriftelijk (per e-mail) in te dienen. Indien een reisovereenkomst door de klant wordt geannuleerd, bent u naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tussen de reserveringsdatum en 8 weken vóór de aankomstdatum: 30% van de reissom, reserveringskosten en indien van toepassing premie van de annuleringsverzekering.
 • Bij annulering tussen 8 weken vóór aankomst en op de dag zelf: de volledige reissom. Wij adviseren u om bij de reservering een Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering van verzekeringsmaatschappij Allianz af te sluiten. Deze beoordeelt uw schadeclaim en ADE Actief door Europa heeft geen invloed op de uitspraak. Indien u een offerteaanvraag annuleert zonder geldige reden wordt er € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht.

Privacy policy

Door akkoord te gaan met onze algemene boekingsvoorwaarden gaat u ook akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden van de eventueel afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.

Hotels

De genoemde hotels zijn voorbeeld hotels en kunnen afwijken. Op basis van beschikbaarheid worden deze, of gelijkwaardige hotels vastgelegd. De classificaties zijn vastgesteld door de plaatselijke verantwoordelijke instanties, naar de normen die ter plaatse worden gehanteerd. De normering kan afwijken van de Nederlandse classificatie standaarden. Op sommige bestemmingen zijn hotels niet geclassificeerd.

Routes fiets- en wandelvakanties

De gepubliceerde routes op deze website zijn gebaseerd op gegevens van derden ten tijde van publicatie. Alle genoemde afstanden zijn gemiddelde afstanden. Dit betekent dat de feitelijke afstanden die worden afgelegd niet altijd overeenkomen met de afstand zoals deze in de informatie vermeld wordt. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Toeristenbelasting

Over het algemeen wordt in de hotels toeristenbelasting geheven. Deze toeristenbelasting is verplicht. De hoogte van het bedrag kan per plaats verschillen. Als deze ter plaatse is betaald, ontvangt u in sommige vakantiegebieden een gastenkaart waarmee u kortingen ontvangt op toegangsbewijzen van bijvoorbeeld zwembaden, musea en dierentuinen. Waar mogelijk hebben wij bij de fiets- en wandelvakanties aangegeven waar u toeristenbelasting dient te voldoen. Toeristenbelasting kan door lokale autoriteiten altijd gewijzigd worden.

Grensdocumenten

U moet als u naar het buitenland gaat een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart meenemen op reis. Dat geldt voor reizigers met de nationaliteit van een van de landen van de Europese Unie; heeft u een andere nationaliteit, neem dan contact op met de ambassade van het land dat u gaat bezoeken.

Aansprakelijkheid ADE

ADE treedt op als bemiddelaar tussen de klant en de fiets- en/of wandelpartner. ADE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke verplichting van de fiets- of wandelpartner of het fietsverhuurbedrijf dan ook, noch voor schade of letsel berokkend aan de gast, door welke oorzaak deze schade of dat letsel ook is ontstaan. ADE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een schade die hoger is dan de totaal betaalde som. ADE is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en typefouten voor gepubliceerde prijzen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plaatselijke situatie

De plaatsbeschrijvingen, evenals diverse tips, zijn gebaseerd op gegevens van derden bij publicatie op deze website. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat in het voor- en naseizoen de mogelijkheid bestaat van bouwactiviteiten en wegwerkzaamheden. Ook kan de openstelling van restaurants, musea, zwembaden e.d. beperkt zijn. In de schoolvakanties zijn veel overdekte zwembaden gesloten.

Niet tevreden?

Alle gecontracteerde reizen zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, kan dit meestal in overleg met onze partners ter plaatse worden opgelost. Blijkt dat niet mogelijk dan dient men ADE in Nederland te bellen voor nader advies (0031 547 36 70 40). Wie zonder overleg met ADE zelfstandig zijn reis wijzigt of afbreekt, verliest het recht op restitutie.

Indien aanleiding voor een gerechtvaardigde klacht blijft bestaan, dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de laatste overnachting schriftelijk ingediend te worden per post of per email t.a.v. cliëntenservice ADE: Veldweg 4, 7475 NS Markelo of [email protected]