Algemene voorwaarden

U kunt schriftelijk, via internet of telefonisch reserveren. Uw telefonische of internetreservering of uw opdracht tot het aanvragen van uw fietsvakantie of wandelvakantie is bindend voor u en ViaLora. Uw reservering wordt door ViaLora per omgaande bevestigd. Deze schriftelijke bevestiging is tevens de verzekeringspolis en dient u mee te nemen naar uw bestemming. Mocht u 10 dagen na reservering nog niet in het bezit zijn van een schriftelijke bevestiging dan dient u direct contact met ViaLora op te nemen. Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt. Voor een reservering worden reserveringskosten à € 40,- per boeking in rekening gebracht. ViaLora Fiets- en Wandelvakanties verstuurt de reisbescheiden tot maximaal 4 dagen voor vertrek per email of post.

Hoe boekt u?

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig: naam en adresgegevens van de aanmelder, e-mailadres, leeftijden van alle deelnemers en of u een verzekering erbij wilt afsluiten of optionele extra's wilt bijboeken.

Reservering:

Na iedere offerte aanvraag voor een wandelvakantie wordt, na goedkeuring, door ons een offerteformulier opgemaakt, waarmee de reservering wordt bevestigd. Op dit formulier (de reserveringsbevestiging) staan vermeld: het reserveringsnummer, de reserveringsdatum, de verblijfsduur, de bestemming(en), de reissom en de naam van de aanmelder met het aantal medereizigers dat gezamenlijk van de reis en een accommodatie gebruik maakt. Aan de aanmelder wordt een exemplaar van de reserveringsbevestiging overhandigd.

Betaling:

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan gelijk aan 30% van de totale reissom met een minimum van € 100,-, de annuleringsverzekeringspremie en reserveringskosten. De aanbetaling dient in ieder geval binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging te zijn voldaan. Pas na ontvangst van deze betaling zijn wij gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de aanmelder.

  • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomst van de reservering te zijn voldaan.
  • Bij reservering binnen 8 weken dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan.
  • Indien de aanbetaling en/of het restantbedrag niet binnen de gestelde termijnen zijn voldaan, behouden wij het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn zal € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de aanmelder en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.

Wijzigingen

Indien u na boeking alsnog een wijziging in uw reservering wenst aan te brengen (bijv. het bijboeken halfpension of verlengingsnachten wilt toevoegen), zal getracht worden aan dit verzoek te voldoen. De hieruit voortvloeiende extra telefoon-, wijzigings- en communicatiekosten (€ 25,-) zijn voor rekening van de klant/boeker.

Annuleren

Indien een reisovereenkomst door de klant wordt geannuleerd, bent u naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering tot de 42e dag voor de dag van aankomst: 30% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 28e dag tot de dag van aankomst: 90% van de reissom.
  • Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom. Wij adviseren u om bij de reservering een Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering van verzekeringsmaatschappij Allianz af te sluiten.

Aantal personen

Het opgegeven aantal personen, zoals vermeld op uw reserveringsbevestiging, mag niet worden overschreden. Ook niet indien de gereserveerde accommodatie plaats biedt aan meer personen dan gereserveerd. De accommodatieverschaffer heeft het recht meer personen te weigeren of hiervoor een toeslag te verlangen.

Toeristenbelasting

Over het algemeen wordt in Duitsland toeristenbelasting geheven, bekend onder de naam "Kurtax". Deze Kurtax is verplicht. De hoogte van het bedrag kan per plaats verschillen. Als de Kurtax ter plaatse is betaald, ontvangt u in sommige vakantiegebieden een gastenkaart waarmee u kortingen ontvangt op toegangsbewijzen van bijvoorbeeld zwembaden, musea en dierentuinen. Waar mogelijk hebben wij bij de fiets- en wandelvakanties aangegeven waar u toeristenbelasting dient te voldoen. Toeristenbelasting kan door lokale autoriteiten altijd gewijzigd worden. ViaLora is hiervoor niet verantwoordelijk en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Huisdieren

Het meebrengen van een huisdier is alleen toegestaan wanneer dit uitdrukkelijk op de factuur/reserveringsbevestiging is vermeld en bij de betreffende accommodatie is aangegeven dat één huisdier welkom is. Huisdieren zijn bij boeking altijd op aanvraag en dienen altijd vooraf ben boeking kenbaar gemaakt te worden worden. U mag uw hond nooit alleen in de accommodatie achterlaten. In Duitsland is een bewijs van inenting vereist, waaruit blijkt dat een hond min. 28 dagen en max. 12 maanden (voor een kat max. 6 maanden) voor de inreis is ingeënt tegen hondsdolheid.

Roken

Door de nieuwe wetgeving wordt u geacht zoveel mogelijk buiten de accommodaties te roken.

Schade

De boeker is verplicht het gereserveerde vakantieverblijf met inventaris en gehuurde fietsen ‘als een goed huisvader’ te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade die tijdens de verblijfperiode is ontstaan, dient direct te worden gemeld en vergoed aan de accommodatieverschaffer of leverancier, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten de schuld van de gasten is ontstaan. De klant is gehouden bij het betrekken van de accommodatie mogelijke manco’s aan het verblijf of inventaris of het ontbreken van noodzakelijke inventaris, terstond bij de beheerder te melden en deze in de gelegenheid te stellen tot reparatie of aanvulling.

Aansprakelijkheid ViaLora

ViaLora treedt op als bemiddelaar tussen de klant en de accommodatieverschaffer. ViaLora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke verplichting van de accommodatieverschaffer, noch voor schade of letsel berokkend aan de gast, door welke oorzaak deze schade of dat letsel ook is ontstaan. ViaLora kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een schade die hoger is dan de totaal betaalde som. ViaLora is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze websiteen typefouten voor gepubliceerde prijzen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plaatselijke situatie

De plaatsbeschrijvingen, evenals diverse tips, zijn gebaseerd op gegevens van derden bij publicatie op deze website. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat in het voor- en naseizoen de mogelijkheid bestaat van bouwactiviteiten en wegwerkzaamheden. Ook kan de openstelling van restaurants, musea, zwembaden e.d. beperkt zijn. In de schoolvakanties zijn veel overdekte zwembaden gesloten.

Niet tevreden?

Alle gecontracteerde reizen zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, kan dit meestal in overleg met ons agentschap in het buitenland worden opgelost. Blijkt dat niet mogelijk dan dient men het probleem onverwijld aan de lokale reisaanbieder voor te leggen en/of ViaLora in Nederland te bellen voor nader advies (0031 547 36 70 40). Klachten waarvoor ter plaatse niet binnen een redelijke tijd een oplossing kan worden gevonden, dienen binnen 7 dagen na aanvang van de reis aan ViaLora te worden gemeld. Wie zonder overleg met ViaLora zelfstandig zijn reis wijzigt of afbreekt, verliest het recht op restitutie. Binnen 1 maand na thuiskomst van de reis moet de klacht schriftelijk met alle benodigde bijzonderheden bij ViaLora, Veldweg 4, 7475 NS Markelo of per e-mail [email protected] worden ingediend.